Elektronisk nyckeltub som kan öppnas via en mängd passagemedier som Bluetooth, kortläsare, fjärrkontroll eller via larmanlägget.
Nyckeltuben kräver endast en öppningssignal och returnerar en signal när nyckeltuben används. Nyckeltubens framsida är gjord av härdat stål och skyddas av ett dammskydd av plast.

Nyckeltub-serien är idealiskt lämpad för användning av larmföretag, brandkår, hemvård, transport- och leverantörsföretag, serviceföretag, renoveringsföretag och andra som behöver särskilda säkerhetsåtgärder.

Nyckeltuben kan enkelt och snabbt monteras i allt från tegelväggar och andra kavitetsväggar till träväggar och betongväggar.

Model:
Elektrisk

Serie:
MVR8000E

Mått:
Ø50mm x 220mm

Material:
Nyckeltub: El-galvaniserat stål
Front: Härdat stål och dammskydd i plast

download produktblad

download monteringsanvisning