Godkännande

Våra produkter är testade enligt norm för Nyckelförvaringsenhet Inbrottsskydd SSFN 024:01 hos Rise Research Insitute of Sweden.

Rise Certifikat nr. Produktnamn Klassifikation
SCO126-16 MVR3000 Abloy Nyckeltub + expansion KLASS 3
SCO126-16 MVR3000 Abloy Nyckeltub + förankringsplatta KLASS 5
SCO126-16 MVR8000E Nyckeltub elektronisk + lim KLASS 3
SCO126-16 MVR8000E Nyckeltub elektronisk + förankringsplatta KLASS 5
SCO126-16 MVR5000 Abloy Nyckelbox + 4 skruvar/pluggar KLASS 3
SCO126-16 MVR5000 Abloy Nyckelbox + förankringsplatta KLASS 5
SCO126-16 MVR7000 Nyckelbox (oval låscylinder) + 4 skruvar/pluggar KLASS 3
SCO126-16 MVR7000 Nyckelbox (oval låscylinder) + förankringsplatta KLASS 5
SCO126-16 MVR7000BIG Nyckelbox (oval låscylinder) + 4 skruvar/pluggar KLASS 3
SCO126-16 MVR7000BIG Nyckelbox (oval låscylinder) + förankringsplatta KLASS 5
SCO126-16 MVR8000 Nyckeltub (oval låscylinder) + expansion KLASS 3
SCO126-16 MVR8000 Nyckeltub (oval låscylinder) + förankringsplatta KLASS 5
SCO126-16 MVR8000 Nyckeltub (oval låscylinder) + lim KLASS 3