Godkjenning

Våre produkter er testet i samsvar med normen for Nyckelförvaringsenhet Inbrottsskydd SSFN 024:01 hos Rise Research Insitute of Sweden.

Rise Sertifikat nr. Produktnavn Klassifikasjon
SCO126-16 MVR3000 Abloy Nøkkelrør + ekspansjon KLASSE 3
SCO126-16 MVR3000 Abloy Nøkkelrør + forankringsplate KLASSE 5
SCO126-16 MVR8000E, Elektronisk nøkkelrør + lim KLASSE 3
SCO126-16 MVR8000E, Elektronisk nøkkelrør + forankringsplate KLASSE 5
SCO126-16 MVR5000 Abloy Nøkkelboks + 4 skruer/plugger KLASSE 3
SCO126-16 MVR5000 Abloy Nøkkelboks + forankringsplate KLASSE 5
SCO126-16 MVR7000 Nøkkelboks (oval sylinder) + 4 skruer/plugger KLASSE 3
SCO126-16 MVR7000 Nøkkelboks (oval sylinder) + forankringsplate KLASSE 5
SCO126-16 MVR8000 Nøkkelrør (oval sylinder) + ekspansjon KLASSE 3
SCO126-16 MVR8000 Nøkkelrør (oval sylinder) + forankringsplate KLASSE 5
SCO126-16 MVR8000 Nøkkelrør (oval sylinder) + lim KLASSE 3